اینستاگرام خود را به فروشگاه آنلاین تبدیــل کنید

شروع کن

"تصاویر از کلمــــات بهتــر می‌فروشند"

1 Tap for info
1 روی عکس ضربه بزنید
2 Get the details
2 جزئیات را مشاهده کنید
3 Order up!
3 !سفارش دهید

مانند حرفه‌ای‌ها بفروشید و متفاوت دیده شوید

برندهایی که از این قابلیت استفاده می‌کنند

”فروشگاه آنلاین خود را همین امروز بساز”

Instagram store with adev

طراحی و خاص بودن شما برای ما مهمه

چرا که برند شما، هویت شماست. بسیاری از افرادی که روزانه از اینستاگرام خرید می کنند، به دنبال فروشندگانی خاص وقابل اعتماد هستند.

محصولات خودشان را معرفی کنند

تصاویر بهتر از هزاران کلمه، محصول را به خریداران معرفی می کنند و تنها با چند کلیک محصول سفارش داده می شود

شروع کن